สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

จังหวัดชุมพร
( ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก )
 

ชุมพรเป็นเมืองที่เก่าแก่และมีความเป็นมาที่ยาวนาน และถือเป็นประตูสู่ภาคใต้ มีหาดทรายยาวถึง 222 กิโลเมตร  และเกาะกว่า 30 เกาะ จุดเด่นอยู่ที่ความสวยงามของท้องทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แนวปะการัง ดอกไม้ทะเล ฝูงปลาหลากชนิด

นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงทำให้ชุมพรกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และเหมาะสำหรับการจัดประชุมและรวมเรื่องการพักผ่อนเข้าไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี
_________________________________________

 ติดต่อสอบถาม